Tilbage

Husdyr

Der kan gives dispensation til ét husdyr (se nærmere bestemmelser i det gældende ordensreglement) Registreringen varetages af ejendomskontoret og tilladelse af husdyrshold gives efter gældende regler.

Information om husdyr, samt forsikring udfyldes på forhånd på blanketten "Ansøgning til husdyrhold".

Ansøgning til husdyrhold